Zwroty, prawo odstąpienia od umowy

  1. Prawo odstąpienia od umowy:
    Każdemu klientowi ArtGun przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy. Każdy towar, kupiony w ArtGun, konsument może zwrócić w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Wskazany termin liczy się dopiero od momentu otrzymania kupionego towaru. Klient powinien zwrócić towar w oryginalnym opakowaniu w nienaruszonym stanie bez konieczności podania powodu swojej decyzji. Towar nie może nosić śladów użytkowania. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu
W tym celu we wskazanym terminie klient powinien poinformować ArtGun o chęci odstąpienia od umowy w formie pisemnej: mailowo lub listownie. Dla celów ewentualnego postępowania dowodowego warto wykorzystać formę listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Powyższy termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.

Przesyłkę należy przesłać na adres:
ArtGun Artur Pietrzak
Bogucin Mały 8
32-300 Olkusz
artgun@artgun.pl
Tel. +48 579021979

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy (na przykład pocztą elektroniczną)

Wzór oświadczenia:

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Nr zamówienia:
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]


3. Prawo konsumenta do informacji
Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzór formularza odstąpienia od umowy to jedne z podstawowych informacji, jakie sprzedawca musi – w świetle nowej ustawy o prawach konsumenta – przekazać konsumentowi.


4. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem i pisemnym oświadczeniem o rezygnacji z zakupu. Wraz z odsyłanym produktem klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych gratisowo. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. O rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony pisemnie w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia do nas towaru.


5. Kleint ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


6. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi Klient.


7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Język / Language

Kopiowanie tej treści jest zabronione!

0
    0
    Twój Koszyk
    Twój koszyk jest pustyStrona główna